Ma Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.
Iskolánkról
Oktatás és nevelés
DÖK
Hírek
Dokumentumok
Pályázatok
Galéria
Könyvtár
Pályázatok > HEFOP-3.1.3/B/09/3.

HEFOP-3.1.3/B/09/3.

A kompetencia alapú oktatás megvalósítását segítő eszközök beszerzése.

NFT & EU logoEurópai Unió támogatásával, az  Európai Szociális Alap társfinanszírozása által nyújtott támogatás összege : 9 346 688 Ft.

A projekt célja a kompetencia alapú oktatást segítő programcsomagok beszerzése, illetve olyan elektronikai eszközök, berendezések biztosítása, melyek lehetővé teszik a kompetencia alapú tananyagok közvetlen hozzáférését - a tanulás egész folyamatában - a tanulók részére. Ennek érdekében olyan kis értékű eszközöket sikerült beszereznünk, amelyek alkalmasak a digitális tartalmak megjelenítésére. A projekt keretén belül egy újfajta XCLASS tanulói szoftvercsomaggal felszerelt számítógéppel ellátott digitális tananyag feldolgozására alkalmas 27 gépes tanterem megvalósítása van folyamatban. A rendszerrel eltérő formátumú és tartalmú digitális tananyagok egyidejű felhasználásával a rendszer az egyéni fejlődést és differenciálást is segíti, amely a tanulók kulcskompetenciáinak egyéni ütemben történő fejlődését is támogatja, segíti. A digitális feladatok, feladatlapok ez által egyéni tempóban dolgozhatók fel, tanári segítséggel, felügyelettel. Az oktatórendszerben beépített teszt modul is található, mely időhatékony megoldás a felmérők készítésére és kitöltésére. Bármilyen tantárgyhoz kapcsolódóan készíthetünk tananyagot akár képek, videók felhasználásával. Az elkészített tananyagokat a diákok önállóan, akár tanórán kívül is feldolgozhatják, gyakorolhatják. A program lehetővé teszi továbbá a csoportok kiválasztását eltérő feladatokra, így biztosított egy-egy tananyag más-más irányból történő feldolgozása, majd bemutatása a tanulók részéről. A tanterem internet hozzáféréssel is ellátott, így az új ismeretek megszerzését még jobban segítjük. ClassmatePC tanulói laptopok segítségével bármelyik tanteremben lehetőség nyílik a digitális tananyagok feldolgozására, mivel hordozhatóak és vezeték nélkül is lehet hálózatban dolgozni velük. Ezekből 32 db-ot szereztünk be, így lehetőség nyílik arra, hogy két kis létszámú tanulócsoport használja egy időben. A tanár folyamatosan kapcsolatban áll a diákokkal, saját számítógépén megjelenítve a diákok képernyőjét, folyamatosan figyelemmel kíséri és irányítja a diákok órai munkáját. Bármelyik tanuló képernyője kivetíthető, megosztható a többiekkel, hogy szemléltethesse a helyes feladatmegoldást. A diákok csoportmunka keretében az interneten keresnek egy adott témához kapcsolódó információt, saját számítógép képernyőjük digitális táblára történő kivetítésével adják elő az általuk készített prezentációt. A laptopok XP Home operációs rendszerrel és E-Learning tanári felügyelő rendszerrel van ellátva, mely segíti a digitális anyagok órai feldolgozását. A kompetencia területekhez igazodó digitális tananyagok feldolgozását tervezzük elsősorban megvalósítani, melyhez a fentiekben felsorolt eszközök nyújtanak segítséget. A projekt megvalósulása során elvárt eredmények közül legfontosabbnak azt tartjuk, hogy tanulóink a digitális tananyagok felhasználásával olyan ismeretek birtokába jussanak, melyek képességeik és készségeik fejlődéséhez leginkább hozzájárulnak.

Kedvezményezett neve és elérhetôsége

Felsővárosi Általános Iskola
3200 Gyöngyös Martinovics utca 2.

Közreműködô szervezet neve és elérhetôsége

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Tel:(+36 1)301-3200
http://www.okmt.hu/

 További információ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

1% - NégyeS-O-S Közhasznú AlapítványHatártalanul!
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
Hasznos linkek
 
Galéria


További képek..

Partnereink