Ma Rafael napja van. Holnap Alajos, Leila napja lesz.
Pályázatok > ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0014

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0014

 

Átadták iskolánkban azt a beruházást, amelynek egy új tornaterem építése mellett az udvar, a kápolnaépület és a szabadtéri sportpálya felújítása is része volt. A beruházás több mint két év alatt, mintegy 385 millió forintból valósult meg.

- A Felsővárosi Általános Iskolában a mindennapos testnevelés bevezetésével vált szükségessé egy új tornaterem építése – idézte fel a beruházás kezdeteit ünnepi beszédében Horváth Zoltánné, az intézmény igazgatója, aki köszönetét fejezte ki az önkormányzat felé, amiért annak idején pályázott a projekt megvalósítására. Az önkormányzat 385 millió forint támogatást nyert el a beruházás megvalósítására, a munkák 2013 júliusában kezdődtek.

- Ez a beruházás az önkormányzat állatorvosi lova – fogalmazott beszédében Hiesz György polgármester utalva azokra a nehézségekre, amelyek miatt csak jelentős késéssel sikerült átadni a beruházást. A városvezető felidézte: több kivitelező is levonult a munkaterületről, aminek következtében új közbeszerzési eljárásokat kellett lefolytatni, ez pedig hátráltatta a beruházás elkészülését. A polgármester ugyanakkor köszönetet mondott azoknak a kivitelezőknek, akik a vállalt határidőben, jó minőségben végezték el feladatukat.

A beruházás nem csak egy teljesen új, akadálymentesített tornaterem és a hozzá kapcsolódó öltözőegységek építését foglalta magába, hanem az iskola udvarának teljes újjáépítését, a több mint százéves kápolna felújítását és számos eszköz beszerzését is. A beruházás részeként a kültéri sportpálya új burkolatot és világítási rendszert kapott. A tornaterem fűtésére napkollektorok segítenek rá, amelyek a melegvízellátást is biztosítják. Az új tornaterem berendezéséhez szükséges eszközöket is sikerült beszerezni: öltözőszekrények, padok, palánkok, labdák, zsámolyok, szőnyegek, bordásfalak és új tornaeszközök állnak a diákok rendelkezésére. A kápolna felújított és oktatási célra használatos részeinek berendezéséhez szekrényeket, könyvespolcokat, székeket, állványokat vásároltak. A felújított udvarra játszótéri eszközök, készségfejlesztő játékok, kerékpártároló, pad, virágládák kerültek.

Az ünnepélyes átadóról szóló teljes cikket a http://www.gyongyos.hu/helyi-hirek/kozelet/3094-haromszaznyolcvanmillios-fejlesztes-a-felsovarosi-altalanos-iskolaban/ címen olvashatják.

A 2016. május 24-i ünnepélyes átadóról készült, a gyongyos.hu webhelyen közzétett képeket itt is megtekinthetik.


A Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése

ÚSZT & ERFA logó

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozása által nyújtott támogatás összege : 385 265 537 Ft.


A projekt neve:
A Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
Projekt célja:
Jelen projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy az intézmény valamennyi tanulója számára biztosítsa a heti 5 tanórai keretek között délelőtti időszakban szervezett, évszakoktól független testnevelés feltételeit, valamint az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, a közoktatási reformfolyamatokkal összhangban megteremtse azokat az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeit, melyek hozzájárulnak az intézményben jelenleg folyó oktatás magas színvonalának biztosításához, annak további emeléséhez. Az iskola valamennyi jelenlegi és jövőbeli diákja számára biztosítsa a minőségi oktatáshoz való kirekesztés nélküli hozzáférést.
Tervezett infrastrukturális tevékenységek:
Új 15x15 méteres féltornaterem és 7,5x15 méteres tornaszoba építése az iskola területének dél-keleti telekhatárán belül.
A tornateremhez a következő kiszolgálóhelyiségek kapcsolódnak: szertár, 2-2 különnemű öltöző a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkokkal, akadálymentes öltöző és vizesblokkja, tanári öltöző és vizesblokkja, takarítószertár, gépészeti helyiség. Az épület teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése is megvalósul.

A sportpálya felújítása
A régi pálya korszerűsítése, mely a meglévő aszfalt felület méreteinél fogva biztosítja egy 20 x 40 m-es szabályos kézilabda pálya elhelyezését, az előírt kifutókkal együtt.
A pályák vonalainak felfestése különböző kétkomponenses UV és kopásálló festékkel, különböző színekkel történik. Az ehhez szükséges eszközök beszerzésével „többcélú pálya”-ként is funkcionálhat.

A kápolnai szárny teljes külső és belső felújítása, akadálymentesítése
A tervezett felújítás során az épület kívül és belül jórészt megújul, az oktatási funkciók megtartásával, azok akadálymentesen hozzáférhetőek lesznek mindenki számára, a fogyatékossággal élők számára akadálymentes WC-mosdó létesül.
A külső felújítás során megvalósul a nyílászárók cseréje, az épület homlokzati hőszigetelése.
A belső felújítás során, az épület földszintjén burkolatcsere, északi részén akadálymentes WC készül. A felújítás során a tantermek új padlóburkolatot kapnak, nyílászáróik részben cserére, részben pedig felújításra kerülnek, mozgatható válaszfal készül a két tanterem közé. A pinceszinti helyiségek új vakolatot, nyílászárókat és padlóburkolatot kapnak.
A tantermek és a pinceszinti tárolók hő visszanyerős gépi szellőzést kapnak, mely az energetika korszerűsítés és használati szempontok alapján szükséges.
A felújítás részeként, a megújuló energia felhasználása céljából, napelem-csoport kerül elhelyezésre, az egész intézmény kiszolgálása céljából. A napelemek elhelyezésre a meglévő épületek szolgálnak.

Az iskola udvarának felújítása
A Martinovics utca felől új gépkocsi bejárat készül a kerítés megbontásával, mely burkolt összeköttetést biztosít a déli udvarrész burkolatára. Biztosítja a létesítmény akadálymentes megközelítését és a szükség szerinti menekítést is. A burkolatok felújítása, javítása és kiegészítése szükséges a beközlekedéshez.
A tervezett tornatermi épület főbejárata közelében, az új kapubehajtó mellett egy akadálymentes parkolót létesítenek. A parkoló a bejárattól 50 m-en belül kap helyet. Továbbra is biztosított lesz a közösségi célú rendezvények esetén a déli udvarrész ideiglenes parkolóként történő használata.
Az utcai kerítés egy részének elbontása szükséges az új épület elhelyezéséhez, a maradó kerítésszakaszok felújítása történik meg.
A játszóudvarban az építés kapcsán áthelyezésre kerül a játszókerti ill. szabadtéri oktató berendezések egy része, illetve újakkal egészül ki. Felújítva lesz a kerti gyalogút, új gyalogút és az új eszközök részére biztonságos fogadó-játszó felületek alakulnak ki. Akadálymentes játszótéri eszközök beszerzése és elhelyezés történik, akadálymentes megközelítésük biztosításával.
Az új épület mellett és a főbejárati területen új kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre.
A projekt megvalósítása:
A projekt kezdő időpontja: 2013.07.01
A projekt záró időpontja: 2014.12.31
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola
3200 Gyöngyös Martinovics Ignác utca 2.
Tel./fax: (37)311-062
E-mail:
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG Zrt. – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 81-83.
Telefon: (40)200-617
http://www.magzrt.hu/
http://ujszechenyiterv.gov.hu/
További információ:
1% - NégyeS-O-S Közhasznú AlapítványHatártalanul!
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
Hasznos linkek
 
Galéria


További képek..

Partnereink