Ma Gál napja van. Holnap Hedvig napja lesz.
Oktatás és nevelés > Alapdokumentumok

Alapdokumentumok

Pedagógiai program általános része
Dokumentum Letöltés .pdf formátumban
Pedagógiai program 2020.08.24 (mellékletekkel)

 

Tantervek
Dokumentum Letöltés .pdf formátumban
Alsó tagozat (1-4. évf.)
Felső tagozat (5-8. évf.)
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Angol nyelv emelt  szint
Angol nyelv normál szint
Német nyelv orientációs szakasz
Német  nyelv normál  szint
Matematika emelt szint
Matematika normál szint
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia - egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének – zene
Vizuális kultúra
Technika életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Tánc és mozgás
Hon és népismeret
Erkölcstan
Osztályfőnöki
Házirend
Dokumentum Letöltés .pdf formátumban
Házirend