Ma Rafael napja van. Holnap Alajos, Leila napja lesz.
Iskolánkról > Intézményünk bemutatása

Intézményünk bemutatása

A Felsővárosi Általános Iskola bemutatkozó filmje
Dokumentum Letöltés Adobe Flash videó (flv) formátumban
A Felsővárosi Általános Iskola bemutatkozó filmje (16 perc, 360*264 px) 83 361 KB

 

Iskolánk mentorintézményi programjai

Iskolánk, a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola a város északi részén fekszik. Beiskolázási körzetünkhöz a Mátrai úti lakótelep és nagyrészt a Felsőváros családi házas környezete tartozik. Tanulóink főként az iskola környezetében lakó gyermekekből állnak, de a város távolabbi részeiből is járnak hozzánk gyerekek, sőt a környező falvakból is vannak bejáró tanulóink. Az iskola könnyen megközelíthető a helyi buszmegállótól, illetve a vidéki tanulóink is egyszerűen juthatnak el a távolsági buszmegállóból az intézménybe. Az intézmény egyik vonzereje a hatalmas angolpark két szép rönkfa játszótérrel és szabadtéri tanteremmel, ahol diákjaink a szüneteket, a szabadidős programokat jó levegőn tölthetik el. Igyekszünk a szülői igényeknek is maximálisan eleget tenni. A kétszintes 16 tantermes iskolánkban a felső tagozaton szaktantermes oktatás folyik. Tantermeink interaktív táblával felszereltek. 600 m2-es tornatermünk és az Európai Unió támogatásával épülő új sportlétesítményünk biztosítja tanulóinknak a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtését. Fő igény a szülők részéről, hogy gyermekük testileg, lelkileg sokoldalúan fejlett személyiséggé váljon, mellyel bármely típusú iskolába való távozás esetén helyt álljon. Ennek érdekében a harmadik osztálytól emelt szintű idegen nyelv, ötödik osztálytól emelt szintű matematikai oktatás folyik. Az informatika oktatása korszerű gépeken, 2 db informatika szaktanteremben történik. Szakkörök, felzárkóztatás, tehetséggondozás, szaktantárgyi versenyekre felkészítés, sportkörök, énekkar, napközis foglalkozások (könyvtár, kerámiaműhely, tükrös próbaterem, rajzterem) igyekeznek kielégíteni a sokrétű igényeket. Iskolánk tanulóinak kb. 10 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Igyekszünk felzárkóztatni őket mind szociokulturális, mind képességfejlesztés szintjén. Az iskola fő profilja a környezettudatos magatartás kialakítása a gyerekekben. A városban, a közvetlen lakóközösségben is lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtésre. Ehhez kapcsolódva iskolánkban is elkezdtük a PET palack és használt elem gyűjtését, illetve félévente papírgyűjtést is szervezünk. A szülők, a szűkebb társadalmi környezet is szívesen csatlakozott kezdeményezésünkhöz. A programot szélesítve egészségnevelési heteket szerveztünk, amelyeken már nem csak a környezet, hanem az ember egészségének prevenciós lehetőséget is bemutattuk a tanuló ifjúságnak. A rendezvényekre a környező iskolákat is meghívtuk tapasztalat cserére. Az általunk kialakított értékek más intézmények számára is modell értékűek lehetnek. Munkánk eredményeként 2009-től Egészséges Iskola, Madárbarát Iskola címeket nyertünk el, majd a többéves környezettudatos munka eredményeként 2010-től intézményünk az ÖKO-iskolai cím tulajdonosa. 2013-ban az eddig végzett környezettudatos nevelőmunkánk eredményeként újabb három évre elnyertük az ÖKO-iskolai címet. A városi környezetben felnövő gyerekeknek nagyon fontos a természet közeli nevelés. Ezt biztosítja az épületet körülvevő zöldövezetben kialakított madártanösvény, melyet a tanulók gondoznak, és télen nagyon népszerű a madáretetés. Legújabb létesítményünk egy iskolakert létrehozása, melyet egy OFI-val közös pályázat keretében valósítottunk meg. A biokert létrehozásától kezdve a termés betakarításáig mindent lelkes diákjaink végeztek. Emellett számtalan környezetbarát témájú modul kipróbálásában vettek részt a tanulók. A Mátra közelsége biztosítja a remek alkalmat az évszak túrák megszervezésére, a gyerekek a természeti értékek megismerésére, megóvására kapnak lehetőséget. Iskolánk szervezi a „Zöld utat a tudásnak”városi környezetvédelmi vetélkedőt, melynek célja, hogy minél többen tartsák fontosnak a környezetünkre való tudatosabb odafigyelést. Innovatív tevékenységeinkkel igyekszünk megfelelni a folyamatosan változó kihívásoknak. Ennek egyik megvalósulási módja a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” c. projekt módszertani innováció modell mentoráló intézményi programjában való részvétel.

Két módszertani modellt dolgoztunk ki: „A” Tánc és mozgás a mindennapos testnevelés órán; „B” Gyakorlati nevelés a technika órán.

„A” modul

A tánc és mozgás órák a heti 5 testnevelés óra keretében valósíthatók meg. Fontos, hogy a tanmenetbe való beépítés előtt, az iskola Pedagógiai Programjába is bekerüljön a változtatás. A tánc és mozgás órák anyaga úgy épül föl, hogy folyamatosan, akár 12 évfolyamon keresztül is végig vezethetők a tematikus egységek, a fejlesztési célok. Mivel ezek fokozatosan elmélyítik, pontosítják és finomítják az újra visszatérő témákat. A tanóra megfelelő képesítésű pedagógus vezetésével, és a szükséges tárgyi feltételek megléte mellett vezethető be. A tánc és mozgás óra a mindennapos testnevelés bevezetésével járó nehézségek megoldására nagyszerű lehetőség.

A tánc a mozgást a művészetek oldaláról ismerteti meg a gyermekekkel. Hozzájárul, kiegészíti és változatossá teszi a testnevelés órákon történő mozgásfejlesztést. A tánc tanulása fejleszti a tér-, ritmus-, forma- és stílusérzéket, testtartást, állóképességet, mozgáskoordinációt. Hozzájárul az egészséges testi-lelki fejlődéséhez. A játékokon, táncokon keresztül erősödik a tanulók közösségi érzése, egymás elfogadása, együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére ösztönöz. A mozgás e formája oldja a stresszt, hozzájárul az önkifejezés fejlesztéséhez, magabiztosságot erősít. A tánc és mozgás órákra való felkészülés komplex pedagógiai munka. Feltételezi, a pedagógus zenei, táncos, és néprajzi ismereteit. A népi játékok, táncok elsajátítása elmélyíti a magyarság tudatot, hozzájárul a hazafias neveléshez. A játékok erősíti a szabálytudatot, az improvizációs gyakorlatok a problémamegoldó képességet fejlesztik.

„B” modul

A NAT-ban, kerettantervben, helyi tantervben meghatározott kötelező tananyag elsajátítása mellett iskolánkban lehetőség van arra is, hogy tanulóink sokrétű háztartási ismerettel gazdagodjanak. A három éve kialakított modern tankonyhánk megfelelő színtere annak, hogy magasabb óraszámban foglalkozzunk konyhai ismeretekkel az egyes évfolyamok tananyagában. Modellünk erre a lehetőségre építve mutat be nyolc tanórai foglalkozást, elméleti és gyakorlati ismeretek területén. Az adaptáló iskolák- lehetőségeik figyelembe vételével tudják átültetni modellünket az ő saját kereteik közé. Az elméleti ismeretek alkalmazásával a gyakorlati életre nevel: minden foglalkozáson kapnak a gyerekek otthon, a mindennapokban is használható ismereteket. Sikerélményt ad a tanulásban nehézségekkel küzdő gyerekeknek is, fejleszti a tanulók szociális kompetenciáit.

 

 

1% - NégyeS-O-S Közhasznú AlapítványHatártalanul!
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
Hasznos linkek
 
Galéria


További képek..

Partnereink