Ma Levente, Irén napja van. Holnap Péter, Pál napja lesz.
Iskolánkról
Oktatás és nevelés
DÖK
Hírek
Dokumentumok
Pályázatok
Galéria
Könyvtár
Hírek > Aktuális > Álláshirdetés – Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola – tanító munkakör betöltésére

Álláshirdetés – Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola – tanító munkakör betöltésére

Hírcsoport: Aktuális   Közzétéve: 2021. 08. 15., 10:30

 

Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola intézményben

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

2021. szeptember 1-től határozatlan ideig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtására alkotott 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, / egyetemi végzettség,
  • büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
  • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
  • motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2021. szeptember 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2021. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: tankerületi , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv szakos általános iskolai tanár..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

intézmény honlapja  www.felsovarosi.hu - 22021. augusztus 16..

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információ: Horváth Zoltán Tiborné intézményvezető nyújt a 06-30/831-7155-ös telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 16.