Ma Lörinc napja van. Holnap Zsuzsanna, Tiborc napja lesz.
Iskolánkról
Oktatás és nevelés
DÖK
Hírek
Dokumentumok
Pályázatok
Galéria
Könyvtár
Hírek > Aktuális > Álláshirdetés – Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola – Magyar nyelv és irodalom - bármely szak_MCS_87_2021

Álláshirdetés – Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola – Magyar nyelv és irodalom - bármely szak_MCS_87_2021

Hírcsoport: Aktuális   Közzétéve: 2021. 07. 26., 12:15

 

Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom-bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A tanítói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások (napközi, szakkör) ellátása. 5.-6. évfolyamon a műveltségterületnek megfelelő órák ellátása. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtására alkotott 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, / egyetemi végzettség,
  • büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
  • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
  • motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2021. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MCS/87/2021 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom-bármely szakos általános iskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.felsovarosi.hu - 2021. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információ: Horváth Zoltán Tiborné intézményvezető nyújt a 06-30/831-7155-ös telefonszámon.